resultaten bloed, urine, ...


  • Gezien de nieuwe wetgeving GDPR kunnen we geen resultaten van bloedonderzoek, urineonderzoek, ... meer doorsturen via mail. De laboratoria stellen echter deze resultaten elektronisch ter beschikking (via Cozo) op MijnGezondheid, een online en beveiligd portaal van de overheid, met een vertraging van 4 dagen.
  • Op MijnGezondheid is er nog allerlei andere informatie beschikbaar m.b.t. je gezondheid oa je vaccinatieschema, medicatieschema, gegevens mutualiteit, e.d.

medicatie Voorschriften


  • Vraag tijdens de raadpleging steeds voldoende voorschriften tot je volgende afspraak voor controle. Maak tijdig je afspraak voor medicatie voorschriften. Bij het maken van een voorschrift gaan we steeds na of de indicatie van de behandeling nog actueel is, en of er geen (nieuwe) bijwerkingen zijn optreden. Het maken van een voorschrift per mail of per telefoon wordt ons tevens door de orde der Geneesheren ten sterkste ontraden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan hierop een uitzondering gemaakt worden, b.v. bij verlies van het voorschrift. Dank voor uw begrip.

KINESITHERAPIE VOORSCHRIFT


  • Maak voor het opstellen van een kinesitherapievoorschrift steeds een afspraak. Wij kunnen het juiste probleem (en dus ook de behandeling) slechts definiëren a.d.h.v. gegevens uit je verhaal èn het lichamelijk onderzoek. Dank voor uw begrip.

Medisch attest


  • Maak voor het opstellen van een medisch attest steeds een afspraak. Wij mogen enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Volgens de richtlijnen van zowel het RIZIV als de orde der Geneesheren dient een medisch attest steeds voorafgegaan te worden door een medisch onderzoek. Dank voor uw begrip.