Een huisartsenpraktijk is een plaats voor alle vragen over je gezondheid. Wij trachten kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde zorg te verlenen waarbij de patiënt centraal staat.

Je kan bij ons terecht voor volgende zaken:

 • algemene ziekten
 • preventie (bloeddruk, cholesterol, suikerziekte, osteoporose…)
 • preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm…)
 • vaccinaties (kinderen en volwassenen)
 • bloedafname
 • ECG (elektrocardiogram)
 • onderzoek voor een operatie
 • gynaecologie: pilcontrole en advies, baarmoederhalsuitstrijkje, borstonderzoek
 • verzorging en hechting van wonden, behandeling van kleine ongevallen
 • kleine heelkunde (bv. wegnemen van cysten)
 • behandeling van wratten en huidletsels (Stikstof is aanwezig van maandagnamiddag t.e.m. woensdagnamiddag)
 • ondersteuning bij kankerpatiënten en patiënten in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg)
 • gezondheidsvoorlichting
 • reisadvies
 • begeleiding bij psychische problemen, gezins- en levensvragen
 • begeleiding van chronische aandoeningen zoals bloeddruk, suikerziekte, allergie, obstipatie, longziekten,…
 • opvolging van uw Globaal Medisch Dossier (GMD)
 • hulp bij de administratie van allerlei attesten (gelieve hier steeds een afspraak voor te maken) 
 • thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding