Kom zo veel mogelijk zelf naar de raadpleging. Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen. Door een afspraak bent u ook sneller aan de beurt. Thuis zitten wachten hoeft dan niet meer.
Je kan een huisbezoek enkel telefonisch aanvragen via het secretariaat (015 31 56 66).

We vragen om dit op tijd aan te vragen: liefst voor 11 uur. Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord. Huisbezoeken aangevraagd na de middag kunnen niet meer op dezelfde dag gebeuren, tenzij het een dringend probleem is.


Vermeld bij uw aanvraag steeds:

  • Naam en voornaam van de patiënt
  • Het volledige adres
  • Bondige reden van de aanvraag
  • Arts van voorkeur (wegens praktische redenen kunnen we niet garanderen of deze arts effectief op huisbezoek komt)
  • Huisbezoeken “op een afgesproken uur” kunnen niet.